Hóa Đơn Tài Chính Tại Monosketch

Monosketch.vn chịu trách nhiệm Xuất hóa đơn Tài chính (VAT) cho mọi đơn hàng, mọi sản phẩm và không giới hạn giá trị tối thiểu cho mỗi đơn hàng khi xuất Hóa đơn.

Monosketch.vn sẽ chỉ Xuất hóa đơn tài chính trong vòng 07 ngày làm việc sau khi đơn hàng được giao thành công (Khách hàng đã nhận/thanh toán sản phẩm và đã qua thời gian đổi trả).

Giá trị của hóa đơn được xuất sẽ là giá trị thực của mỗi đơn hàng, không bao gồm giá trước khi giảm giá/khuyến mại.

Để tiến hành Xuất hóa đơn tài chính. Quý Doanh nghiệp vui lòng nhập Mã số thuế (MST) Công ty vào phần Ghi chú đơn hàng. Bộ phận Vận hành Monosketch.vn sẽ liên lạc ngay với Quý Doanh nghiệp sau khi đơn hàng đã được giao thành công.

./.